دانه کینوا Quinoa

دانه کینوا Quinoa

کینوا گیاهی است با نام علمی Chenopodium quinoa willd  که بومی کوه های آند در بولیوی، شیلی و پرو است.  متخصصین تغذیه به دلیل خواص بسیار زیاد آن، دانه کینوا را با نام خاویار غلات یاد می کنند. کینوآ غله‌ای است که آن را به‌ خاطر دانه ‌های خوراکی ‌‌اش کشت می ‌کنند. در واقع کینوا غله‌ی واقعی نیست، بلکه شبه ‌غله است. به عبارت دیگر، کینوا دانه است اما شبیه غلات آماده و مصرف می ‌شود. در گذشته، در امپراتوری اینکا (یک امپراتوری از سرخ‌ پوستان آمریکای جنوبی)، کینوا محصول خیلی مهمی بود. آن را «مادر همه‌ی غلات» می‌خواندند و اعتقاد داشتند که مقدس است.