دانه چیا Chia

دانه چیا Chia

چیا گیاهی است با نام علمی Salvia Hispanica  یا همان chia که بومی کوه های آند در بولیوی، شیلی و پرو است. چیا گیاهی بومی امریکای مرکزی و از خانواده مریم گلی و نعناعیان هست که دانه اش مصرف خوراکی دارد. دانه چیا در گذشته از مهم‌ ترین خوراکی‌ های اقوام آزتک و سرخپوستان مایایی بود. آن اقوام، ارزش فراوانی برای دانه‌ های چیا قائل بودند زیرا آنها نیروی مهار نشدنی خود را مدیون این دانه‌ها می‌دانستند. در حقیقت”چیا” واژه‌ ایست برگرفته از مایای کهن به معنای “قدرت”.