Print this page

تفاوت چیا با تخم شربتی و تخم ریحان

Author :  

تفاوت چیا با تخم شربتی و تخم ریحان به صورت فیزیکی در چیست؟

دانه های تخم شربتی ریزتر و سیاه براق است و  بعد از اینکه در آب ریخته می شود لعابدار شده و رنگش متمایل به خاکستری می‌شود.

دانه های تخم ریحان درشت تر و سیاه مات است و  بعد از اینکه در آب ریخته می شود لعابدار شده و رنگش متمایل به خاکستری می‌شود.

دانه چیا بیضی شکل است. رنگ آن اکثراً قهوی ای تیره رگه دار است و وقتی در آب ریخته می شود به تدریج لعابدار می شود. چیا حتی در رنگ های خاکستری، سفید و سیاه نیز موجود است.  دانه چیا به خودی خود طعم و مزه خاصی نداردو به خاطر همین به راحتی در غذاهای مختلف می توان استفاده کرد.

تفاوت دانه چیا با تخم شربتی و تخم ریحان؛ هر چند از نظر فیزیکی کم باشد، اما از نظر ارزش غذایی زیاد است. هر کدام از این دانه ها، خواص و ارزش غذایی خاص خود را دارند. هر کدام به تنهایی مفید هستند.

از مزایای تخم شربتی به آهن بالای آن می توان اشاره کرد.

در حالیکه دانه چیا بالاترین منبع گیاهی امگا ۳ موجود در جهان است. ولی در تخم شربتی و تخم ریحان اصلاً امگا سه وجود ندارند.

Login to post comments